Ung/voksen

Unge og voksne kan også være præget af motoriske udfordringer. De har ofte lært at undertrykke en del af de reaktioner, der stammer fra dårlig sanseintegration. Ofte kan det kun lade sig gøre i kort tid af gangen og med en form for kompensation, som giver andre uhensigtsmæssige reaktioner.

Hvis du har problemer med fx dårlig balance, køresyge, har svært ved at afstandsbedømme eller får ondt i øjnene når du læser/ser på en skærm kan det skyldes en ubalance i samspillet mellem sanser og hjerne. Her vil sansemotorisk træning kunne hjælpe dig.

At have en god balance forudsætter at de tre primære sanser er velstimulerede og synet fungerer. Alle sanser skal kunne samarbejde for at kroppen fungerer optimalt, og ikke bruger unødig energi på at udføre dagligdagsbevægelser.

Øjets bevægelser og samsyn er en del af finmotorikken, og kan trænes op på lige fod med resten af grov- og finmotorikken. Hvis du har svært ved at fokusere, først at se på noget tæt på, derefter langt væk og tilbage igen, kan det skyldes spændt øjenmuskulatur. Personer med samsynsvanskeligheder kan have svært ved at afstandsbedømme og de oplever ofte ubehag i øjnene når de læser eller ser 3D billeder/film.

Det er aldrig for sent at træne sine sanser op. Sanserne er ligeglade med alder, men det kræver en målrettet indsats, specielt som ung eller voksen, fordi tillærte kompensationer og indgroede vaner spiller en større rolle, jo ældre vi bliver. På samme måde som hos børn får unge og voksne bedre grundmotorik og bliver bedre til at sanseintegrere ved at bruge deres krop.

Har du spørgsmål?

Lind Motorik

Sundhedshuset
Vejlevej 1, Lind
7400 Herning

+45 28 30 75 64
CVR-nr: 36647868
helene@lindmotorik.dk

Lind Motorik

Find os på Facebook